Vi måste samarbeta kring barnens lärande

Obligatorisk användning av Skolverkets bedömningsstöd i årskurs 1 sätter nytt fokus på förskolornas arbete. Torvallas rektorer och förskolechefer tar nu initiativ till samarbete över verksamhetsgränserna.

Sedan 1 juli 2016 är i grundskolans årskurs 1 obligatoriskt att använda Skolverkets bedömningsstöd i matematik, svenska och svenska som andraspråk. Till grund för direktivet ligger de svenska skolornas sjunkande resultat i dessa ämnen, att allt fler elever slutar nian utan gymnasiebehörighet samt att skillnaden mellan olika skolors resultat ökar. Bedömningsstödet består av en rad avstämningspunkter som gör det möjligt att stegvis och systematiskt följa elevens kunskapsutveckling. Den första avstämningen ska ske redan på hösten i årskurs 1.

Sedan 1 juli finns även ett nytt kunskapskrav för läsförståelse i årskurs 1. Med detta skriver Skolverket historia. Aldrig förr har det funnits liknande kunskapskrav för elever i grundskolans första klass.

Samarbete nödvändigt

De nya kraven vänder blickarna mot förskolans verksamhet. Det arbete som sker här påverkar i mycket hög grad hur långt barnen kunskapsmässigt når under höstterminen i årskurs 1.

– Det säger sig självt att skolan och förskolan behöver samarbeta, säger Mona Danielsson Libeck, rektor på Fjällängsskolan.

Torvallacheferna beskuren

Behovet av samarbete gick upp för rektorerna och förskolecheferna i Område Torvalla när de satt och samtalade på ett möte. Förskolan lägger grunden, skolan bygger vidare. Den ena handen måste veta vad den andra gör. Det är helt nödvändigt. På Torvallachefernas initiativ bjöds pedagoger från alla skolor och förskolor i deras område in in för att lyfta dessa frågor och sprida mer kunskap om bedömningsstöden i svenska och matematik. Hela 80 personer anmälde sig.

Höga krav – på undervisningen

Birgitta Melin och Jonas Berg från Östersunds Barn- och utbildningsförvaltning är på plats för att sprida ljus kring bedömningsstöden och dess upplägg. Efter en titt i materialet kan pedagogerna konstatera att det är ganska höga krav som ställs på läsförmåga och läsförståelse de första skolåren, inte minst vad gäller konsten att använda läsförståelsestrategier, vilket kräver aktiv undervisning. Förskolornas högläsningsstunder är ett gyllene tillfälle att påbörja sådan undervisning, vilket redan sker på en del förskolor. I matematik handlar det grundläggande arbetet till stor del om taluppfattning, talbilder och begreppsförståelse.

Både Birgitta och Jonas påpekar att bedömningsstödet bör användas på ett formativt sätt – mer som en utvärdering av undervisningen än ett mått på elevens förmåga. Viktigt att komma ihåg är att syftet med avstämningarna inte bara är att ge de svaga eleverna rätt stöd utan också att utmana dem som kommit lite längre.

Bedömningsstöd i matematik, svenska och svenska som andraspråk finns även för årskurs 2 och 3. Rekommendationen är att använda dem, med det finns inget tvång.

Vad kan vi göra?

Efter dragningen om bedömningsstöden sätter sig förskolans och skolans pedagoger i tvärgrupper för att delge varandra hur de inom respektive verksamheter jobbar med barnens språkliga och matematiska utveckling. Syftet är att förstå vad de kan göra för att ytterligare öka barnens möjligheter att klara avstämningarna i årskurs 1-3. Foto: Mi Edvinsson

– Vi ser den här träffen som en start på fortsatt samarbete, säger Mona Danielsson Libeck.

 

 

 

Text och foto: Mi Edvinsson

Läs mer om Skolverkets bedömningsstöd här.

 

 

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.