Med fokus på barnen

Med hjälp av fokusgrupper, kollegialt lärande och ständig reflektion arbetar de fyra förskolorna för att utveckla ett processinriktat arbetssätt med pedagogisk dokumentation om verktyg. Syftet är att organisera för en reflekterande kultur i arbetslagen och skapa en förskola i samklang med tiden. Barnen är de stora vinnarna.

Den pedagogiska filosofi som utvecklats i italienska Reggio Emilia har säkert de flesta pedagoger hört talas om. Lyssnande, reflektion, skapande, observation och dokumentation är viktiga grundpelare enligt detta tankesätt. En bärande idé är också barnen ska få möjlighet uttrycka sig på mängd olika sätt vilket skapar behov av utvecklande material och goda lärmiljöer.

– Så har vi arbetat länge, men det fanns ett behov av att utvecklas ytterligare och gå på djupet med lärandet genom dokumentation och reflektion, säger Ulla-Britt Blomqvist, chef för förskolorna Hjorten, Stadsdel Norr och Litsvägen.

Denna önskan blev avstampet för en fokusgrupp (Fokusgrupp 1) där också personal från Campus förskola ingår.

Forskningsinriktat

Fokusgrupp 1 består av ett par pedagoger från var och en av de fyra förskolorna som nämnts. Den startade 2011 och deltagarna har sedan dess träffats en halv dag i månaden. I sin strävan att hitta en gemensam grund att stå på i sina pedagogroller har de läst forskningslitteratur, diskuterat och reflekterat. Foto: Mi EdvinssonVad är pedagogisk dokumentation? Vad betyder lärmiljöer och hur kan vi utveckla våra egna miljöer så att vi får naturliga mötesplatser där barn lär av varandra?  Möten för lärande (Eva Johansson) och Lyssnandets pedagogik (Ann Åberg) är sådant som gruppen läst och arbetat med. Specialpedagogen Catrin Espell-Magnusson har ansvarat för mötenas struktur och innehåll tillsammans med pedagogistan Inga Dalhgren. Mellan varje träff får deltagarna uppgifter, som till exempel att läsa eller reflektera över något särskilt ur den egna vardagspraktiken.

Reflektion med kollegorna

Fokusgruppens deltagare har ett stort ansvar i att föra vidare den nya kunskapen till kollegorna på den egna arbetsplatsen. För att detta ska kunna ske, måste det finnas tid att samtala och reflektera tillsammans utifrån de egna förutsättningarna. Varför har vi det här materialet? Hur tilltalande är vår lärmiljö för ändamålet? Blev aktiviteten som vi tänkt oss? Hur arbetar vi vidare? Hur man löser det praktiskt är upp till varje förskola. På Stadsdel norr jobbar till exempel alla till 18 någon dag i veckan med rullande schema för dem som stänger. Denna tid ersätter det tidigare kvällsmötet för planering.

– Vi kallar det inte ens för planering längre, för det ska inte innehålla en massa praktiska göromål. Det ska vara reflektion på ett helt annat plan när vi träffas, säger Malin Johansson på Stadsdel Norrs förskola.

Att återföra till barnen

Reflektion med barnen i fokus är något av det mest centrala i det processintriktade arbetssätt som pedagogerna på de fyra förskolorna vill tillägna sig fullt ut.

– Det handlar mycket om att lyssna på barnen också, och ta vara på deras frågor. Att se vad de fastnar för och sedan spinna vidare på det, säger Malin Johansson.

Foto: Mi Edvinsson

De ständiga och medvetna reflektionerna har lett till förändringar och utveckling i arbetet. En fågelfröautomat, strategiskt placerad utanför ett stort fönster på Litsvägen, utgör numera en medvetet planerad lärmiljö.  Och ett foto från förskoleavdelningen är numera inte bara ett foto som visar att Kalle och Lisa ritar; det är pedagogisk dokumentation som ger svar på hur barnen samspelar och hur olika lärmiljöer fungerar.

Utveckling på olika plan

När Pedagog Östesund besöker Fokusgrupp 1 i en lokal i Rådhuset är det genrep inför en utvecklingsdag. Gruppen har varit på Reggio Emilia-symposium och spännande studiebesök i Stockholm. Här har de fått massor av kunskap och inspiration som de inom kort ska dela med sig av till sina kollegor. De håller sina tänkta anföranden och får feedback. Det finns entusiasm i rummet, det är högt i tak och det finns plats för skratt trots att de inte avviker från ämnet en enda gång under de fyra timmarna.

Foto: Mi Edvinsson

– Det är viktigt att det finns tillit och förtroende i gruppen så att man vågar prata och säga det man tycker, säger Catrin Espell-Magnusson.

Catrin Holm på Hjortens förskola beskriver hur arbetet har utvecklat både arbetsplatsen och henne själv:

– När jag tar med mig dokumentation från min arbetsplats hit och både delger och får höra de andras tankar, så får jag mer förståelse för mitt arbete. På förskolan har det blivit mer samsyn i kollegiet och alla arbetar mot samma mål.

Satsning som är värd sitt pris

Ytterligare en fokusgrupp startades hösten 2012. Den består av kollegor till deltagarna i fokusgrupp 1 och det finns representanter från ytterligare två förskolor, Bringåsen och Lillsjöhögen som i likhet med Campus förskola leds av Anna Albertsson. Gruppen kommer att ha samma syfte som Fokusgrupp 1 men inte vara lika forskingsinriktad. Kanske kommer också en tredje grupp kommer att bildas så småningom, så att ännu fler pedagoger på de inblandade förskolorna får chans att fortbildas.

För att fokusgruppernas deltagare ska kunna komma ifrån och göra sitt viktiga arbete, tas vikarier in på förskolorna.

– Vi har inga extra pengar till det, men när vi ser vad det ger, så är det ingen tvekan om att det är värt det, säger Ulla-Britt Blomqvist.

Text och foto: Mi Edvinsson

 

 

 

 

 

 

 

 

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.