Digital utveckling på förskolan

Under läsåret 2014 har våra förskolor och skolor fått möjlighet att utveckla verksamheten med stöd av digitala verktyg. Det är en del av den pågående satsning som görs i hela kommunen kring digitalisering. Det har varit många och lärorika utbildningsinsatser och processer som fyllts med samtal, föreläsningar och workshops kring hur vi kan använda digitala verktyg som stöd i de olika verksamheterna.

Hur började allt?
Barn- och utbildningsnämnden beslutade att verksamheterna ska få stöd i att utveckla digitaliseringen på skola/förskola. Utvecklingsgruppen och verksamhetscheferna arbetade fram ett förslag på hur en sådan process skulle kunna se ut under året. Detta förslag presenterades för rektorer och förskolechefer och beslutades sedan av förvaltningsledningen. Rektor och förskolechef har vid behov fått stöd av Utvecklingsgruppen för att identifiera vilka utvecklingsinsatser som verksamheten behöver, för att sedan skriva ned en ansökan hur insatsen skulle genomföras. Ett av kriterierna i denna ansökan var att synliggöra arbetet samt resultatet på Pedagog Östersund, med syftet att sprida de erfarenheter och lärdomar som sker under insatserna. Här nedanför visas ett exempel på hur en insats/process har genomförts under året. Vi kommer återkomma med fler exempel under våren.

Ett exempel
En av alla de verksamheter som ansökte var Odensala förskolor. Förskolecheferna Mia Gidlund och Elisabet Uitto valde att satsa på pedagogisk dokumentation med stöd av digitala verktyg. Målet för Mia, Elisabet samt deras personal var/är att digitala verktyg ska underlätta det dagliga arbetet med pedagogisk dokumentation. Tekniken ska inte vara ett hinder utan ett verktyg som förenklar arbetet samtidigt som det blir mer effektivt.

Under året har personalen på Odensalas förskolor deltagit i olika kompetensutbildningsinsatser. Personalen fick möjlighet att besöka skolutvecklingskonferensen #lust14 där en del av programmet riktade sig mot pedagogisk dokumentation. Bland annat lyssnade man på Ann Åberg och Gunilla Dahlberg. Lite senare deltog de på en utbildning som handlade om grundläggande filmkunskaper och hur man kan använda iMovie där Filmpool Jämtland stod som utbildningsanordnare. Insatsen avslutades några veckor före jul med en utbildningsdag tillsammans med några kollegor från Treälvens förskola som visade hur de arbetar med iPad i sin verksamhet.

Pedagog Östersund var med under den sista utbildningsdagen och där fick vi också möjligheten att intervjua förskolechefen Elisabet Uitto kring hennes och kollegan Mia Gidlunds tankar kring arbetet med att utveckla verksamheten med stöd av digitala verktyg. Lyssna gärna på henne här nedanför.

 

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.