Jämställdhet, sexualitet och relationer

sex- och sam

 

 

 

 

 

Skolverket har tagit fram ett stödmaterial för lärare och övrig personal i grundskolans tidigare år för arbetet med jämställdhet, sexualitet och relationer. I skolan brukar dessa viktiga områden samlas under begreppet sex- och samlevnadsundervisning. Men vad ingår egentligen i det begreppet? Vad är vi skyldiga att undervisa om enligt LGR11? Och vems ansvar är det?

I stödmaterialet, som du laddar ner här, kan man läsa:

”I grundskolans kursplaner anges ett tydligt centralt innehåll och kunskapsområdet
sex- och samlevnad har i årskurserna 1–6 synliggjorts främst med begreppen
jämställdhet, sexualitet och relationer – men också normer, könsroller, könsmönster,
sexuell läggning, känslor, kroppsuppfattning, livsfrågor, levnadsvillkor, identitet,
reproduktion, pubertet, kärlek och ansvar. Andra angränsande begrepp i läroplanen
är bland annat mänskliga rättigheter, likabehandling, egenvärde och integritet. Då
begreppen återfinns i de olika ämnena ges eleverna möjlighet att reflektera utifrån
flera olika perspektiv – såväl historiska, samhälls- och religionsvetenskapliga som
natur-, litteratur- och språkvetenskapliga. En undervisning som alltså kan ge elever
flera olika infallsvinklar på frågor om sexualitet, relationer och jämställdhet.”

Stödmaterialet delar in arbetet i tre delar:

  • ämnesintegrering och ämnesövergripande arbete
  • enskilda dagar, lektioner eller insatser
  • fånga frågan i flykten

sex- och samlevnad_triangelGrundarbetet är det som sker i de olika ämnena där elever tex får lära sig om jämställdhet och sexualitet ur ett historiskt perspektiv eller få nya perspektiv på de normer och värden som styr oss idag – då är sex- och samlevnadsundervisningen integrerad i ett eller flera ämnen. Den andra delen handlar om när skolan arrangerar särskilda insatser, alltifrån en lektion till en hel temavecka, som sätter fokus på enbart sex- och samlevnad. Den tredje delen handlar om att som lärare kunna fånga upp elevernas frågor och funderingar i stunden, kanske fånga upp aktuella händelser i världen eller sådant som hänt på skolan eller på fritiden. I stödmaterialet ges mer konkreta exempel på hur arbetet kan ske inom dessa tre olika delar.

I sista delen av materialet ges exempel på ämnesövergripande teman som kan användas, vilka ämnen som vävs in i varje område och vilket centralt innehåll som skulle kunna vara aktuellt.

För att ladda ner pdf:en eller beställa boken från Skolverket, kicka här.

PS. Har du några goda exempel på hur man arbetar med jämställdehet, sexualitet och relationer här i Östersund, hör av dig på pedagog@ostersund.se

/Janna

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.