Aktion på Mimergården

Något som är ”på riktigt” och som direkt påverkar eleverna. Så beskriver William Wallström projektet om tillgänglig lärmiljö som han just nu leder på Mimergården. Lärarna är taggade!

I ett rum på andra våningen på sitter Mimergårdens grundskollärare med sina anteckningar framför sig. De är redo att inleda dagens två timmar långa arbetspass i projektarbetet som pågått sedan i höstas. Foto: Mi Edvinsson

– Dokumentera medan ni gör arbetet, det går inte att komma ihåg efteråt! Var noga, uppmanar projektledaren William Wallström som också är special- och socialpedagog.

Han gör en gest mot sina dammiga arbetsbyxor och urskuldar sig med att han varit och hämtat byggmaterial nu på morgonen. För nu är det äntligen dags att testa idéerna i verkligheten.

Projekt med konkreta tester

Projektet går ut på att anpassa lärmiljön så att den passar så många elever som möjligt, oavsett om de är flerspråkiga, nyanlända eller har någon form av funktionsnedsättning.

Utgångspunkten för arbetet är SPSM:s tämligen nya värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, ett webbaserat verktyg som hjälper till att kartlägga och värdera skolans verksamhet med avseende på pedagogisk, fysisk och social miljö.

Förra terminen fick pedagogerna teoretisk utbildning, bland annat av SPSM om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Utifrån de utvecklingsområden som utkristalliserade sig vid kartläggningen av skolans lärmiljö har lärarna gruppvis valt det som intresserar dem mest. Därefter har de läst på ytterligare och ligger nu i startgroparna för att genomföra aktionslärande i sina klassrum.Aktionslärande innebär att genomföra konkreta försök för att få svar på frågan ”Vad händer om vi …?” En forskare från Miun har handlett pedagogerna vad gäller metod, mätbarhet och dokumentation. Detta för att arbetet ska utföras på ett vetenskapligt sätt och forskaren ska kunna använda resultaten i sitt eget arbete.

– Det här är roligt, för det är inte bara i teorin. Det här innebär verkligen en skillnad. Vi kommer att se resultat, säger Martin Eriksson entusiastiskt.

Möblering, fadderbesök och casemetodik

Martins grupp har riktat in sig på den fysiska lärmiljön. Vad händer om eleverna har möjlighet att välja var och hur de vill arbeta. Kan de koncentrera och lära sig bättre om de får stå upp vid bordet, ligga på mattan, samarbeta med en kompis eller sitta avskärmad från bakom en flyttbar vägg? Eleverna ska få svara på en enkät både före och efter experimentperioden och lärarna kommer också att göra noggranna observationer.

Foto: Mi Edvinsson-Den fysiska miljön är en viktig del. I klassrummet är det jag som har valt hur eleverna ska sitta, men det måste finnas andra miljöer där det också är okej att jobba, säger Cecilia Thorgerzon som är med i samma grupp.

(På bilden ser vi William, rektor Johan och en elev jobba med en dörr till ett  nytt grupprum.)

 

En annan grupp består av SvA-lärarna och förberedelseklassens pedagoger. De har riktat in sig på den sociala miljön och funderat på hur de kan underlätta för de nyanlända att integreras i sin ordinarie klass och få svenska kompisar.

– Våra erfarenheter är att förberedelseklassens elever blir isolerade och bara är med varandra, säger Lena Falgén.

Nu provar de en typ av faddersystem som går ut på att elever från den ordinarie undervisningsgruppen kommer på besök till förberedelseklassen en timme i veckan. Genom lärande i lekfull form hoppas de att kunna skapa mer kontakt och förståelse mellan de svenska eleverna och de nyanlända. Ett av målen är de nyanlända ska våga använda sin svenska. Vad lärarna vill undersöka är om besöken kan bidra till mer kontakt mellan förberedelseklassens elever och de svenska eleverna på rasterna.

Under planeringsfasen har lärarna letat med ljus och lykta efter litteratur om social integration av nyanlända elever i skolan, men förgäves.

– All forskning kring nyanlända handlar bara om skolkunskaper, men i den sociala världen måste de ständigt leva. De nyanlända funkar precis som alla andra barn. Den som sitter och gruvar sig för rasten på lektionen lär sig ingenting, säger Ulla Fahlander.

Även projektledaren genomför aktionslärande. Tillsammans med rektor Johan Vestlin provar William case-metodik kring värdegrundsfrågor i årskurs 5. När alla på skolan genomfört sina tester ska resultaten sammanställas i en bok för att kunna spridas till andra.

Skärmavbild 2017-01-30 kl. 23.26.21

Text och foto: Mi Edvinsson

 

 

 

 

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.