Flerspråkighet med stöd av digitala verktyg

Frekvensen av frågor kring undervisning och nyanlända har ökat under detta läsår, och en hel del av frågorna handlar om hur man kan använda digitala verktyg som stöd i undervisningen. Datorer, lärplattor, mobiltelefoner och appar kan vara ett utmärkt stöd för lärande. Det är dock väldigt viktigt att vi först av allt ringar in vilket syfte och mål som finns med att använda de digitala verktygen.

Här nedanför finns det lite tips och råd som kanske kan underlätta arbetet:

 • Se datorn, lärplattan eller appen som ett av flera verktyg för lärande och som en del i ett större sammanhang.
 • Använd appar och program som genererar aktivitet och interaktion hos eleverna
 • Använd datorn eller lärplattan kollaborativt i så stor utsträckning som möjligt. Tänk att det digitala verktyget kan fungera som en lägereld som vi samlas runt.
 • Se eleverna som producenter istället för konsumenter. Låt eleverna använda appar/program där de producerar ett material eller på annat sätt får möjlighet till kreativitet.
 • Analysera apparna! Hur fungerar den? Vilka inställningar finns? Villka användningsområden kan knytas till appen? Vilka förmågor tränas med appen? Vilka för- och nackdelar finns? Gör denna analys kollegialt, tillsammans med arbetslaget och/eller modersmålsläraren.

De allra flesta rektorer/förskolechefer eller pedagoger som hör av sig till oss vill få tips på hur man kan använda lärplattan för att kommunicera. Det är naturligtvis helt avgörande för elevens lärande att det finns en fungerande kommunikation. Här kan iPad fungera som ett utmärkt stöd, och du behöver heller inte ladda ned någon app för att använda den som ett hjälpmedel. Det finns redan inbyggt ett antal funktioner som visas i denna film.

https://www.youtube.com/watch?v=yzJbViboIWQ

Som ni såg i filmen så har iPad en inbyggd talsyntes. Om du vill variera dig eller söker andra funktioner än de som finns på iPaden så finns det möjligheter att ladda ned talsyntes-appar. Längst ned på denna sida hittar du några talsyntes-appar som du kan börja att använda och pröva.

En annan liten inställning du kan pröva är att lägga till tangentbord på din (eller elevens iPad). Att få möjlighet att skriva på sitt modersmål är ett viktigt stöd i elevens språkutveckling. Här visar vi hur du gör det:

https://www.youtube.com/watch?v=XbzwNB_XTJE

Ett annat stort behov kring flerspråkighet är att hitta kvalitativa översättningsprogram/appar. Några av de talsyntesappar som finns längst ned på sidan fungerar också som översättare, och där får du/ni helt enkelt prova er fram till vilken som fungerar bäst. Ta gärna hjälp av en modersmålslärare för att bedöma och analysera kvalitén i språket. Det finns också appar som översätter både muntlig och skriftlig kommunikation. Några av dessa appar hittar du också längst ned på sidan.

Sista av allt.
En utveckling av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt gynnar inte bara flerspråkiga elever, utan alla elever. Du är heller inte ensam med dina frågor och funderingar kring flerspråkighet och/eller språkutveckling. Det finns massor av inspiration och stöd på nätet. Där finns lärare, specialpedagoger, IT pedagoger, modersmålslärare och forskare som alla delar med sig av deras bästa råd och tips. Vi har försökt att ta ut några ”russin ur kakan” som kan hjälpa dig kring att undervisa nyanlända.

 

Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Tema Modersmål – Skolverket

Nyanländas lärande – Skolverket

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

 

Logopeden i skolan

Hülya Basaran – om nyanlända, inkludering, flerspråkighet och utbildning

Hülays Pinterest (fungerar som en länksamling)

Appsamling från Skoldatateket i Södertälje

 

Appar för kommunikation

Skolappar (sökord översättning)

Exempel på språk- och kunskapsutvecklande appar.
Observera att detta endast är några fåtal exempel och testade av andra lärare:

 • MultiTouch Math – samarbete, matematik
 • uTalk – språkinlärning, glosor, allmänbildning (upp till 100 språk)
 • Skolstil – skrivprogram med bokstavsljud (talsyntes)
 • vBookz PDF reader – Talsyntes som läser PDF dokument
 • intoWords – läs-och skrivverktyg på svenska och engelska (talsyntes och ordprediktion)
 • Pixter – bildskanner med ocr, dvs du kan ta en bild på en text och göra om den till uppläsningsbar text.
 • Glosboken – lär dig nya ord. Finns även för datorer på glosboken.se

IMG_0119

 

// Mathias Larsson, utvecklare BouF

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.