Under några år tillbaka har vi haft tematräffar i teknik där en hel del information i form av filmer, länkar, boktips mm har presenterats. För att du som inte haft möjlighet att delta på dessa träffar lägger vi nu ut lite material på denna sida som du kan ta del av.

SKOLVERKET

Skolverket har under ett antal år haft en NT-satsning och de har samlat på sig material om bland annat teknik.

I denna första film möter vi förskollärare som utforskar naturvetenskap och teknik tillsammans med barn och låter nyfikenheten och upptäckarglädjen styra.

Filmen ingår i en serie av bra material som Skolverket har samlat ihop och på följande sida hittar du mer information, länkar mm.

Inspirationsfilmer för naturvetenskap och teknik i förskolan
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/inspirationsfilmer-for-naturvetenskap-och-teknik-i-forskolan#h-Arbetsomradenutforskateknikmedbarnen
Denna information finns som stöd till filmerna

Förskoledidaktik med fokus på naturvetenskap och teknik
https://www.skolverket.se/download/18.189c87ae1623366ff377625/1541685192735/forskoledidaktik-med-fokus-pa-naturvetenskap-och-teknik.pdf 

Några didaktiska strategier vid lärande om naturvetenskap och teknik tillsammans med barn i förskola och förskole- klass
https://www.skolverket.se/download/18.189c87ae1623366ff377626/1541685213251/didaktiska-strategier.pdf

Skolinspektionen

Skolinspektionens rapport 2017
https://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/matematik-teknik-och-naturvetenskap-ar-inte-tillrackligt-integrerat-i-forskolan/

Filmer och serier

Evas funkarprogram:
https://www.filmochskola.se/Sok?search=Evas+funkarprogram&context=&display=

Labba med Beppe UR
https://urplay.se/serie/176941-labba

Grej och mojäng UR
https://urskola.se/Produkter/144605-Grej-och-Mojang-Flyta

Tiggy testar UR
https://urskola.se/Produkter/172322-Tiggy-testar-Att-lita-pa-en-liter

Youtube, Marble machine
https://m.youtube.com/watch?v=IvUU8joBb1Q

Övriga länkar

https://demaktigafem.se

http://www.experimentskafferiet.se/

http://www.teknikochnatur.se/

https://teknikbanken.weebly.com/tekniktips–litteratur.html

 

Böcker

Upptäck tekniken i barnlitteraturen-Cecilia axell

Teknikgrytan-Hans Persson

Russinhissen-Hans Persson mfl.

De mäktig fem – Mattias Blomfeldt & Therese Karlsson

Teknikdidaktik i förskolan- Veronica Bjurulf

NO – tips och idéer i förskola och förskoleklass-Lisbeth Brogren

Naturvetenskapliga experiment för förskolan och de tidiga skolåren-Marianne Almström Camilla Christensen Eva Martinsson

Boken om naturvetenskap (finns att ladda ner som bok till iPad i experimentskafferiet)

Naturvetenskap och teknik genom estetiska lärprocesser i förskolan-Cecilia Axell, Helene Berggren mfl.

Facebook grupper:

Naturvetenskap och teknik i förskolan

Idebank för förskollärare och lärare

Nätverk för Naturvetenskap och Teknik i Förskolan