Skolbibliotekscentralen tillhör Östersunds bibliotek och erbjuder utlån av medier och pedagogisk verksamhet kring läsfrämjande, MIK och informationssökning till kommunens grundskolor.
Läs mer om vad vi erbjuder och beställ dina böcker här: https://www.ostersundsbibliotek.se/skola?refId=gResmD&culture=sv

Frågor? Mejla oss på sbc@ostersund.se!