Under hösten kommer kommunens studie- och yrkesvägledare tillsammans att påbörja utformningen av en gemensam kommunövergripande plan för studie- och yrkesvägledning. Planen ska sedan konkretiseras och anpassas ute på de