Kategori: Verksamhetsutveckling

Kastalskolan i topp

Av alla Östersunds kommunala grundskolor hade Kastalskolan högst andel elever med gymnasiebehörighet förra läsåret. Trygghet, ansvar för eget lärande och riktade insatser är faktorer som spelat in. Varje
Read More