Kategori: IT i skola och förskola

Typ Digga lärande

Diggar lärarna det lärande som både de själva och eleverna omedelbart måste påbörja? Oavsett vilket, gäller läroplanens nya skrivningar om digitalisering och programmering från och med nästa läsår.
Read More

Nu möblerar vi om 

För att elevers digitala kompetens ska utvecklas i enlighet med läroplanens krav måste utvecklingen av digitaliseringens pedagogiska perspektiv ta större kliv framåt. Erfarenheterna hittills visar att stödet till
Read More

Lärande på olika sätt 

Camilla Hammarling, Sörgårdsskolan, och Monica Niemi, Fagervallsskolan, föreläste om äventyrspedagogik respektive IKT vid konferensen Förskoleklass 2017 i Stockholm. Maria Wessén, tillfällig ”utrikeskorrespondent” för Pedagog Östersund, bidrar här med
Read More