Kategori: NO

Klara, färdiga…gå!

Mer information,  nytt utvecklingsforum och samarbete med näringslivet ska utveckla NTA-arbetet i Östersunds kommun. De två NTA-utvecklarna har tagit fram en handlingsplan. Östersunds kommun har valt att arbeta
Read More