Kategori: Grundskola

Matematiklyftet

Östersunds kommun deltar i Skolverkets treåriga nationella satsning på utvecklandet av matematikundervisningen, Matematiklyftet. Under 2013/2014 deltog tre grundskolor i Östersunds kommun med 23 lärare. Under 2014/2015 deltar åtta
Read More