Barn med autism och ADHD behöver stöd som underlättar deras skolgång. Flickor med dessa diagnoser är svårare att upptäcka än pojkar – om man inte känner till de