Eleverna gick inte i taket av fröjd när de fick veta att de skulle ägna en hel förmiddag åt skapande, men väl på plats bubblade de av kreativitet.