Fjällängsskolan är i dag en F-5-skola. Planen är att också sjätteklassare ska gå här, men för att få plats med två klasser till, måste skolan först byggas om