Globala hållbarhetsfrågor fick lokalt utrymme i Östersund genom Glocal Film Festival och en länsomfattande fortbildningsdag för pedagoger. Får ödesfrågorna också utrymme i skolan, och på vilket sätt? Fortbildning