Genom massinsamling av data hoppas forskarna kunna förstå mer om hur klimatet påverkar nedbrytningen och hur klimatförändringarna kommer att öka utsläppen av växthusgaser från jorden. Klass 5 på