På Östbergsskolan är det specialpedagogerna som fördelar resurserna. Stödinsatser görs där de behövs som bäst – just nu. I den flexibla organisationen med studiegård och tvålärarsystem används lärarresurserna