Tyngdpunkten låg på kreativt skapande när Körfältsskolans klasser arbetade med främmande länder som tema. Professionella Mia Kempff höll i trådarna och på skärtorsdagen förenades grundskolans och grundsärskolans elever