För att göra ett bra jobb behöver Skolverket använda verkligheten som bollplank. I den kommunala referensgruppen sitter cirka 12 personer från olika kommuner som representerar alla verksamheter från