Hur pratar man med barn om teaterföreställningar och andra konstupplevelser? Caroline Gravström visar att man inte behöver vara kulturexpert för att skapa kreativa samtal som sätter fart på tankarna.