Nu finns Läslyftet även för förskolepedagoger. I Östersunds kommun är tio förskolor redan igång. För några av dem blev Skolverkets senaste kompetensutvecklingsinsats ett verktyg med dubbel funktion. I