Vad, hur och när ska vi läsa med barnen på förskolan? Och vad är skillnaden mellan dialogisk läsning och boksamtal? Litteraturvetaren, litteraturpedagogen och författaren Agneta Edwards reder ut