Skapande skola erbjöd Östersunds årskurs 7 och 8 stort utrymme i både skapandet och det fysiska rummet. Med stöd av fyra konstnärer och två konstformer uttryckte eleverna tankar