När Elevhälsans pedagoggrupp föreslog Klasskamratskampen som verktyg för ökad arbetsro i klassrummet var de två lärarna först tveksamma. Belöningssystem har aldrig varit ett självklart inslag i svensk skola.