I sitt projekt om anpassning av lärmiljöer har Mimergårdens lärare bland annat testat kooperativt lärande och att låtit eleverna själva välja sin arbetsmiljö. På bara åtta veckor märktes