Temalådorna som cirkulerar på Treälvens förskola tar avstamp i läroplanen och bygger på tankar om nyhetens behag. Lådorna ger pedagogerna inspiration och stöd och kan även öppna upp