Det är för trångt i Orrvikens skola, men nu snickras det för större lokaler. Byggröran är krävande för både personal och elever, men bjuder ibland på pedagogiska möjligheter. Större