Den finns på nätet, öppen för alla, och som en gratis lärresurs för alla lärare med en smula fantasi. Användningsområdet för Östersunds kommuns konstwebb är stort!  Konstwebben är