Maria Göransdotter Hammar valde att gå i mammas fotspår och bli skolsköterska. I tider när skolelevers psykiska ohälsa ökar behövs hon mer än någonsin. Trots att hon ibland