Tio förskolor deltar just nu i ett stort språkutvecklande projekt. De har olika utgångspunkter men samma mål: Att på ett medvetet sätt interagera med barnen så att det