”Eli och Rio” med Teater Tre är en lustfylld föreställning där allt är möjligt. Lena Yxner uppmanar förskolepedagogerna att efterarbeta konstupplevelser med barnen i samma anda. Med fantasi,