Tecken som stöd, träning av munmotorik och ett brett spektra av språkliga övningar är sådant som kan hjälpa barn med språkstörningar. På avdelningen Tuvan, Häggenås förskola, får samtliga